Oeroude Volksverhalen

Omdat ze de tijd ver terug en voorbij reizen.

Omdat ze de menselijke geest verheffen boven de alledaagsheid.

Omdat ze raken in onze diepse zielenroerselen.

En nog het meest … omdat ze betovering bieden in de herinnering.